Rituelen rond het levenseinde: workshop voor stervelingen

Sterven: het is als het betreden van een onbekend terrein, zonder landkaart of tomtom. In onze samenleving staan er hekken en waarschuwingsborden voor: ‘Levensgevaar! Betreden op eigen risico!’

Toch kom je er op een dag terecht. Daar sta je, eenzaam in de ruimte. Maar kijk om je heen: je kunt merkpunten zien. Het lijken toevallige hoopjes stenen, maar dat zijn het niet: het zijn steenmannetjes. Stapeltjes stenen die pelgrims voor elkaar hebben achterlaten om elkaar de weg te wijzen.

Van generatie op generatie hebben mensen elkaar de kunst van het sterven geleerd. Ze lieten steenmannetjes voor ons achter. En die nodigen ons uit om pelgrims te worden in het land van leven en sterven.

In deze workshop verken je welke rituelen er zijn om verschillende fasen van het leven en sterven te markeren.
Deze workshop is voor jou, als je zelf binnenkort gaat sterven, of als je leeft met een naaste die binnenkort gaat sterven, of als je je leven wilt verrijken met het besef van sterveling zijn. Je bent ook welkom als beroepskracht in de zorg, maar de nadruk ligt op jouw eigen sterfelijkheid.

Regelmatig verzorg ik de workshop in het Bezinningshuis in Den Dolder.
Meedoen kost € 50,-. Als je je aanmeldt met een mail aan info@leefgetijden.nl, krijg je informatie om je voor te bereiden.