Afscheid bij overlijden

Bij het afscheid van iemand die is overleden, komen er veel vragen op je af.
Hoe wil je afscheid nemen?
Waarmee doe je recht aan de persoon van wie je afscheid neemt?
Wat zullen jullie missen, als hij of zij er niet meer is?
En wie zul jij zijn zonder hem of haar?
Ik kan vertolken wat je voelt, als je er zelf geen woorden voor hebt.
Samen maken we een afscheidsritueel dat jou en je naasten helpt om de nieuwe situatie het hoofd te bieden.

Als je weet dat je binnenkort zult overlijden, luister ik graag naar je verhaal.
Hoe wil je afscheid nemen van het leven, van de mensen om je heen?
Wat wil je ze meegeven?
Met wie wil je het afscheid voorbereiden?
De antwoorden op deze vragen vormen samen inspiratie voor het afscheidsritueel.
Een deel van dat ritueel kan plaatsvinden vóór je overlijden en een deel erna, tijdens de uitvaart.

Afscheid nemen doe je samen Leefgetijden ritueelbegeleiding