Kiemkracht, de basis voor een ritueel

Ik geloof dat ieder mens een onverwoestbare kern heeft. Een kern die wil leven en die helpt om de slagen van het leven te incasseren.

Jij hebt ook zo’n kern.

Die kern wil ik aanspreken als ik met jou aan een ritueel of een herinnering werk.

Want alleen als die kern erbij betrokken is, kun je je het ritueel eigen maken. En dan wordt het persoonlijk.

Leefgetijden staan voor alle seizoenen die je in je leven doormaakt. In al die seizoenen laat jouw levenskracht, jouw onverwoestbare kern, zich zien. En dat is heel persoonlijk.

Hoe vier jij feest? Hoe rouw jij om verlies? Hoe verzoen jij je na een ruzie? Hoe sta jij stil bij belangrijke momenten? Jouw antwoorden tonen de kern van waaruit jij leeft.

Ik zoek met jou naar die onverwoestbare kern in jou, die jou helpt om ook het moeilijkste seizoen van je leven te doorstaan. De koudste winter, de meest verzengende zomer. 

Als je goed kijkt naar een tak in de sneeuw, zie je de knoppen van de nieuwe lente al zitten. De kracht van die knoppen is niet te stuiten. En als je kijkt naar een bloem in volle bloei, zie je al waar straks de zaaddoos zich zal vormen. 

Ik help je te vertrouwen dat het komt, dat je zelf weet wanneer je er aan toe bent om na de winter je knoppen te ontvouwen. En dat je zelf voelt wanneer het tijd is om vrucht te dragen, al is het niet altijd de vrucht die je in gedachten had.

Intussen wil ik ook bijdragen aan alledaagse levenskracht. Als je elke dag stilstaat bij wat het leven je te bieden heeft, elke dag een klein ritueel uitvoert dat jouw levenskracht voedt, ken je je kracht als je hem nodig hebt. Komt er dan een slag in je leven, dan ben je voorbereid om hem op te vangen. 

Ik zie vaak dat mensen pas op zoek gaan naar hun levenskracht als hen een ramp is overkomen. Dan is het extra nodig, maar ook extra moeilijk.

Als je dat niet geoefend hebt, als je niet weet hoe je dat moet doen, is het rouwen extra zwaar. Maar als je je eigen levenskracht al kent, als je weet hoe je omgaat met kleine tegenslagen en kleine momenten van belang, dan ben je voorbereid op de grote.

Jouw onverwoestbare kern is de basis voor een ritueel.

Geef een antwoord