Gedicht: Voortdurend nu

Een bijzonder troostrijk gedicht vind ik Voortdurend nu, van Esther Jansma.
Wat hier mooi aan is zit in de relativering van het nieuwe en de inbedding van het nieuwe in het oude. Het is niet nieuw, het was er al, en het is desondanks te koesteren.

Een archeoloog graaft een kapotgevallen beker op, scherven met de duimafdrukken er nog in. En ziet dat het er allemaal al was: het huis, de muren en het gedoofde houtvuur die allemaal hun sporen hebben nagelaten in de grond.
Zoals ik in mijn oude dagboeken de thema’s herken die me toen bezighielden en nu nog bezighouden. Dit is het. Dit is wat het is en zo zal het blijven. Altijd dezelfde thema’s – en zo heel erg schiet ik ook niet op door de jaren… Hoe ik omga met het leven is door de jaren heen niet veranderd. Hooguit weet ik mijn levensthema’s beter te herkennen. Ze hoeven alleen maar gevonden te worden.

Dat het oud is wat ik vind, maakt het nog niet onbelangrijk. Het is wat het is. Ik delf het weer op. En ik koester mijn vorige ‘ik’ als een opgedolven beker.

VOORTDUREND NU

Wat zou gebeuren was er altijd al, volmaakt
gespeld door een beker die stukviel
scherven waarin de afdrukken van duimen
het rilschrift van naalddunne takjes staan.

Het is geen verhaal dat wij maakten maar iets
wat er was en er is in de sporen van greppels
en staanders en lang gedoofd houtvuur.
Het hoefde alleen maar gevonden te worden.

Iemand moest er naar kijken en zeggen: wat is het
dit is het, en daar was het, een huis met een haard-
plaats, mensen die daar zoals altijd en altijd
voor het eerst in het nu zichzelf zijn en zitten

met warme handen die een beker vasthouden
bij het vuur en ze praten en de tiktak van regen
is een cirkel geluid en het deert niet, de nacht
de onzichtbare wolken, de stilte van alles

wat buiten in slaap is of wacht op de dag
zijn het dak en de wanden om het dak en de muren
van het huis dat al oud is maar nieuw
want opnieuw in dit heden gevonden.

Esther Jansma
uit: Alles is nieuw. De Arbeiderspers, Amsterdam, 2005

Meer gedichten over dit thema vind je bij Gedichten over sterven, afscheid en verder gaan.

Een voorbeeld van een workshop waarin je met een gebroken beker kunt kijken naar je eigen rouw, vind je hier.

Wil je zien wat ik voor je kan doen als jij afscheid van een dierbare moet nemen? Kijk dan hier.

Reacties zijn gesloten.