Gedicht: Een witte ochtend

Wat is hier mooi aan? De verwachting. Het gedicht heeft het over een pasgeboren kind.
Het zou ook een pas overleden geliefde kunnen zijn. Iemand die aan gene zijde is wakker geworden.

Een witte ochtend, eerste dooi
de lucht wit-grijs, egaal gespreid
en aan de lange horizon
welt nu een witte zon.
Geen wind, beweging of geluid.
Er botten waterdruppels uit;
aan iedre tak en iedre struik
zijn knoppen licht.
Een hartstochtsloze en totale aanwezigheid
maakt zich nu kenbaar en het is
of in een diepe adempauze van de tijd,
dichtbij, een pasgeboren kind
zich stil, volmaakt en ademend bevindt.

Maria Vasalis,
uit: De Oude Kustlijn
Van Oorschot, 2002

Meer gedichten over sterven, afscheid nemen en verder gaan vind je hier.

Wil je zien wat ik voor je kan doen als jij afscheid van een dierbare moet nemen? Kijk dan hier.

Geef een antwoord