Gedicht: Ik ben te lang wees

Een gedicht zonder titel, over wees zijn en ergens bij horen. Het gedicht trof me omdat ik het las als een waarheid over mezelf. Ik kan me ook al geen jaren meer een voorstelling maken van hoe het is om nog ouders te hebben. Het kind-van-ouders-zijn is uit mijn dagelijks leven verdwenen. Geen route of …

Gedicht: De Dood

Wat is hier mooi aan? Het alledaagse. Voor mij is dit gedicht een antwoord op het overbekende ‘Insomnia’ van Bloem: “Denkend aan de dood kan ik niet slapen, en niet slapend denk ik aan de dood” dat ik vrij pathetisch vind. Over de onontkoombare loop van het leven kun je ook anders schrijven. Zoals Patty …

Gedicht: soms

Wat is hier mooi aan? De zachte geluiden die erin zitten. Geluiden die ik herken uit mijn eigen rouw. Geluiden die hoop doen opleven en weer wegvloeien. Ach nee. Dat is voorbij. Zo klinkt berusting. En het leven herneemt zijn loop. SOMS Soms als ik ’s nachts een aanwaaiend geluid hoor dat me verschikt, denk …