Winter in Gloster Huis – of in de samenleving

Het boek Winter in Gloster Huis van Vonne van der Meer riep bij mij een hevige reactie op. In plaats van een recensie heb ik een alternatief voor het verhaal geschreven. Als je het boek al gelezen hebt, lees dan door. Heb je het nog niet gelezen, lees het dan eerst en kijk dan wat …

Diversiteit als nieuwe constante

In november won Pharos de Parel van ZonMW met een cultuursensitief project: in gesprek over de laatste levensfase. Zo terecht en welverdiend! Ik ben blij dat het bestaat, aandacht de behoeften en wensen van niet-witte Nederlanders. Zeker in een tijd die niet bepaald de geschiedenisboeken zal ingaan als een tijd van tolerantie. Maar er zit …

Gedicht: De laatste dagen van de zomer

Wat is hier mooi aan? De komende winter die als een schaduw over de tuin hangt. De zomer is afgelopen en men moet zich uitschrijven, het is afgelopen met het betekenen. Wat je ziet heeft zwarte randen, als de dood. De stilte zal vallen. De laatste dagen van de zomer Trager de wespen, schaarser de …

Verdomde vriendelijk

Een tijd geleden stierf in het hospice waar ik vrijwilliger was, een rijstvogelvrouwtje. Rijstvogels leven als heterostellen en sterker, ze kunnen niet anders. Als we niet snel een vervangend rijstvogelvrouwtje vonden, zou het mannetje ook sterven, werd ons verteld. Helaas was er in de wijde omgeving geen rijstvogelvrouwtje te bekennen. En zo besloot iemand dat …

Gedicht: Um Mitternacht hab’ ich gewacht

Midden in de nacht heb ik gewaakt. Een herinnering aan Goede Vrijdag. Jezus die waakt en bidt, terwijl zijn leerlingen in een bodemloze slaap zijn gevallen. De hemel is leeg. Geen antwoord. Hier is de ik alleen wakker tussen mensen die niets meer omringen. Wat is hier mooi aan? Als er al iets mooi aan …

Gedicht: Intensive care

Menno Wigman, dichter die zijn hele leven een bijzondere belangstelling had voor de dood, dichtte in de bundel die zijn laatste zou worden over het bijna-sterven. Wat is hier mooi aan? De echtheid van de ervaring. Niets zalvend afgeleid of toegedekt. Menno Wigman overleed op 1 februari aan een hartkwaal. Hij werd 51 jaar. Als …

Machteloosheid: routebeschrijvingen naar compassie

Subjectief verslag van een symposium van hospice Issoria op 11 oktober 2017 Vier verhalen over één en dezelfde bewoonster van een hospice. Ze is binnengekomen vanuit een crisissituatie. Nu ze bijna doodgaat, confronteert ze arts, verpleegkundige, geestelijk verzorger en vrijwilliger met zichzelf. Alle vier vertellen ze hoe ze die confrontatie verkennen; hun primaire reactie onder …

gedicht: dertig jaar

Wat is hier mooi aan? Het verloop van de tijd, die op geen enkele manier tot gewenning leidt. De doden zijn weg, maar ze worden terugverwacht. Het zal tijd worden. Dertig jaar sinds zijn ouders verdwenen en niet meer terugkwamen. Vanochtend toen het tochtte en hij een deur meende te horen kraken verwelkomde hij ze …

Adoptieverhaal in een kast

”Het lijkt me vreselijk als je je kind ervan moet overtuigen dat je van hem houdt. Dat je ervoor moet knokken om het dat gevoel te geven. Dat is verschrikkelijk! En je weet dat het de consequenties zijn van adopteren, dat je kind die gevoelens kan hebben, die twijfel of die liefde echt is en …

Gedicht: Binnen, van Anna Enquist

Dit gedicht is te waar om mooi te zijn. In sommige recensies werd het als larmoyante kitsch weggezet, maar ik onderschrijf dat oordeel niet. Zelden wordt leegte zo puntgaaf in taal gevat. Ademloze stilte: de dode ademloosheid van de dochter, het ademloze beleven van de stilte door de moeder. Een telefoon die niet meer verbindt …