Gedicht: Rath & Doodeheefver

Rath & Doodeheefver Op het behang van Rath & Doodeheefver Staan de figuren die gij hebt gekend: Een hart, een hand, een boomtak bloesemend En kinderschommels die naar voren zweven. De randen, door de ratten aangevreten, Krullen aan de vier hoeken overend. Oud en verschoten, in zichzelf frequent, Raakt het motief tegen de muur vergeten. …

Gedicht: Tijdstip

Wat is hier mooi aan? De tangconstructie, de omsluiting van de eerste en laatste zinnen. Als een sandwich van verbazing rond het beleg vol verbazing, niet-weten-wat-je-overkomt en tranen. Geen woorden om te uiten wat er gebeurt, maar holle ogen vol verbazing, en tranen, toen, en toen weer, en nu nog. De geleefde ervaring die zich …

Gedicht: De laatste dagen van de zomer

Wat is hier mooi aan? De komende winter die als een schaduw over de tuin hangt. De zomer is afgelopen en men moet zich uitschrijven, het is afgelopen met het betekenen. Wat je ziet heeft zwarte randen, als de dood. De stilte zal vallen. De laatste dagen van de zomer Trager de wespen, schaarser de …

Gedicht: Begrafenis van Hans Andreus

Wat is hier mooi aan? Het contrast tussen licht en zwaar, terloops en nadrukkelijk. En hoe het leven zijn loop herneemt als de levenden met levende stappen over het zwijgen van de doden heenlopen. Alles helpt mee om de dag zijn gang te laten gaan en de orde der dingen te laten voortbestaan. Begrafenis van …

Het Bezinningshuis

Jaren geleden fantaseerden mijn zus en ik over een zingevingshotel. Het was in de tijd dat de kerken hun onroerend goed van de hand deden voor een euro en een goed idee. Wat zou het geweldig zijn om mensen te ontvangen die niet zomaar even ‘er tussenuit wilden’ maar zochten naar een plek om op …

Gedicht: God, van Luuk Gruwez

Alles wat God maakte moest er zijn, maar de dood? Die kan niet van hem gekomen zijn. Hij gooit ons uit de vanzelfsprekendheid. De dood – zalig en zachtaardig? Wel in een wereld, volgestopt met kopererts, boorplatforms en tandenstokers. Ik houd van de god die hier naar voren komt: een zachtaardige, twijfelende creatieveling die de …

Zullen we over de dood praten?

Mijn zus en ik bespreken een gebeurtenis uit onze jeugd. Mijn dochter vraagt: “En wat deed ik toen?” “Jij was er nog niet.” antwoord ik. Mijn dochter staat stokstijf stil. In haar ogen gaapt de afgrond van het niet-zijn. “Echt niet?” “Echt niet.” Ze stampvoet. “Welles. Ik was er ALTÍJD al!” Ze is ontroostbaar en …

Gedicht: De Dood

Wat is hier mooi aan? Het alledaagse. Voor mij is dit gedicht een antwoord op het overbekende ‘Insomnia’ van Bloem: “Denkend aan de dood kan ik niet slapen, en niet slapend denk ik aan de dood” dat ik vrij pathetisch vind. Over de onontkoombare loop van het leven kun je ook anders schrijven. Zoals Patty …