Erkenning van het ritueel

Op 18 september j.l. schreef Rob Schouten op zijn vaste plek achterop TROUWs Verdieping een column over de zin van rituelen. Een mooie erkenning voor het ritueel (en impliciet ook voor het werk van ritueelbegeleiders)! De argwaan tegen rituelen die als poppenkast, belegen, oubollig of juist wereldvreemd werden gezien, verdwijnt. Langzaam maar zeker. Soms komt het verlangen naar betekenis en een vaste, vertrouwde vorm in de gestalte van het verlangen naar religie naar de oppervlakte. Maar dat hoeft niet. Het gaat eerder om die vertrouwde vorm die zijn bestaansrecht heeft bewezen, die er is op het moment dat je leven op zijn kop staat. En, stelt Rob Schouten, je moet er moeite voor doen. Het moet soepel verlopen, maar niet nonchalant, en dat is nou precies waarom het gaat. Als ik heel kort moet zeggen wat een ritueel eigenlijk is, zeg ik: Aandacht in actie.

Je kunt de column hier lezen in PDF.
Column van Rob Schouten over rituelen TROUW 18 september 2015

Comments are closed.