Een altaar op maat – leren symboliseren

In een project in klas 1 gymnasium vatten leerlingen alles wat ze dat jaar geleerd hebben samen in een persoonlijk altaar. Ze krijgen christelijke, boeddhistische en hindoeïstische altaren te zien, heilige arken waarin joden torarollen opbergen en kalligrafieën uit de islam. Ze maken keuzes uit filmpjes waarin mensen hun altaren onderhouden, versieren en gebruiken in …

De spijt vóór zijn

Tijdens een cursus deed ik mee aan een denkoefening in drie fasen. In fase 1 moesten we ons voorstellen dat we het bericht kregen: Je gaat over tien jaar dood. Het zal een pijnloze, ontspannen dood zijn. Je hebt dus tien jaar de tijd om je leven vorm te geven. Wat doe je?” De reizen, …