Doodgeboren. Een geschiedenis van rouw

De stilte kondigde de dood aan. Geen beweging, geen geboortekreet. Geen naam. Een stil kind dat op onaanraakbare afstand werd gehouden en zo snel mogelijk werd ‘opgeruimd’. Een kind waarvan je zou zeggen: “Dat telt niet.” Dat was in de jaren 50 en 60. Lange tijd is die stilte gebleven, als opgedrongen metgezel van moeders …

De crisis het hoofd bieden

Een interessant artikel in de Journal of Experimental Pscyhology vertelt over rituelen. Als je na een verlies (in welke vorm dan ook) een ritueel uitvoert (in welke vorm dan ook), geeft dat een ervaring van ‘controle’. Althans, dat stellen de onderzoekers. Ik vraag me af wat ik zou concluderen op basis van de data. Of …